Meer
Publicatiedatum: 29-12-2020

Inhoud

Algemene reserve

Inhoud

Algemene reserve

Hieronder vindt u een overzicht van de stand van de algemene reserve, rekening houdend met door de raad vastgestelde bestemmingen. Het formeel saldo over dit begrotingsjaar zal bij de jaarstukken 2020 worden bestemd.

(Een formeel nadelig saldo dat uit de jaarstukken blijkt, zal ten laste van de algemene reserve worden gebracht. De op grond van deze IBB 2020 verwachte formele saldi zijn nog niet in de onderstaande tabel verwerkt.)

ALGEMENE RESERVE 2020 2021 2022 2023
Beginstand 13.085.158 5.064.655 4.545.655 4270654,58
Toevoegingen: (op basis van P&C-documenten en / of separate raadsbesluiten)
Bestemming resultaat 2019 -925.231 0 0 0
Onttrekkingen: '(op basis van P&C-documenten en / of separate raadsbesluiten)
Prim. Begr.Amendement Natuur en Milieu (1148) 15e /2017 KDN2018) -10.000 0 0 0
1e wijz.2020 naar BR kap.lasten dekking expl. -6.000.000 0 0 0
1e wijz.2020 Uitvoeringskrediet halve maanweg -50.000 0 0 0
1e wijz.2020 dekking Blauwe knoop -150.000 0 0 0
1ewijz.2020 Centrum Beinum -60.000 0 0 0
1e wijz.2020 Sportaccommmodaties -100.000 0 0 0
1e wijz.2020 bijdrage SCBD -25.000 -25.000 0 0
1e wijz.2020 Doesburg Energie neutraal 2050 -345.000 -330.000 -275.000 0
1e wijz.2020 Bestijding eikenprocessierups -14.000 -14.000 0 0
1e wijz.2020 Omgevingswet -150.000 -150.000 0 0
1e wijz.2020 Huisv. Verbouwing consultatieburo -8.000 0 0 0
2e wijz.2020 Beleef de Linies -135.000 0 0 0
Dekking Toekomstvisie ( restant van 2019) -34.272 0 0 0
Jongeren bij de politiek ( Amendement van 2019) -5.000 0 0 0
Veiligheidscoordinator (Amendement 30 jan 2020) -9.000 0 0 0
Nadelig saldo van de jaarstukken (niet verwerkt in dit overzicht) pm pm pm pm
0 0 0 0
Eindstand 5.064.655 4.545.655 4.270.655 4.270.655