Algemene reserve

Algemene reserve

Hieronder vindt u een overzicht van het verloop van de stand van de algemene reserve, rekening houdend met door de raad vastgestelde bestemmingen. In dit meerjarig overzicht wordt uitgegaan van van het formele saldo uit de programmabegroting 2022-2025 incl. de 1e wijziging. Om u een zo'n goed mogelijk beeld te geven is in dit overzicht rekening gehouden met het effect uit de IBB 2021. Bij de jaarrekening zal pas definitief bekend zijn wat het resultaat is over het jaar 2021.

 

 

Algemene reserve 2021 2022 2023 2024 2025
Beginstand 5.200 5.859 5.406 5.436 5.419
Resultaat jaarrekening 2020 incl bestemmingsvoorstel -533
lopende verplichtingen -519
Formeel saldo 2021 1.711
Bestemmingvoorstel IBB 2021 -575
formele begrotingssaldi 2022-2025 + 1e wijziging 121 30 -17 -38
Eindstand 5.859 5.406 5.436 5.419 5.381
Bedragen x €1.000