Belangrijke financiële ontwikkelingen

Dreigende overschrijdingen en -onderschrijdingen

Op grond van artikel 5 lid 3 van de door de gemeenteraad vastgestelde financiële verordening 2020 dient het college de raad vooraf te informeren als ze verwacht, dat de lasten van een programma de geautoriseerde lasten dreigen te overschrijden, de investeringsuitgaven van een investeringskrediet het geautoriseerde investeringskrediet dreigen te overschrijden of de baten van een programma de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden.

In principe worden deze dreigende over- en onderschrijdingen meegenomen in de aanstaande integrale begrotingsbijstelling en/of de aankomende programmabegroting, tenzij de raad aangeeft eerder een voorstel te willen voor het wijzigen van de geautoriseerde lasten van het programma, voor het wijzigen van het geautoriseerde investeringskrediet, of voor het bijstellen van het beleid.