Kleurenstatus investeringen

Wat willen we bereiken?

Lopende investeringen

Investeren is het doen van uitgaven in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Hieronder treft u een overzicht aan van de op dit moment lopende inveseringen.

Zo gaan we dat doen