Stand van zaken lopende investeringskredieten (financieel)

Stand van zaken investeringen

Investeren is het doen van uitgaven in objecten, waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Hieronder treft u een overzicht aan van de investeringen die op dit moment in uitvoering zijn:

Investering Organisatieonderdeel Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever BGR 2022 na wijziging Realisatie 2022 Saldo 2022
71028003 Auto Pick-up 2022 Leefomgeving Loes van der Meijs -70.000 0 -70.000
71028004 Skatebaan jongeren Bedrijfsvoering Birgit van Veldhuizen -150.000 0 -150.000
71028005 Rehabilitatieplan Koppelweg Strategie, Beleid en Projecten Birgit van Veldhuizen -60.000 -23.573 -36.428
71028006 Project Flora 23 Strategie, Beleid en Projecten Birgit van Veldhuizen -60.000 -492 -59.508
71040002 Herinrichting bestuursvleugel Stadhuis Bedrijfsvoering Birgit van Veldhuizen -25.812 -23.449 -2.363
71040004 Huisvesting Ambt. Organisatie 2021 Bedrijfsvoering Birgit van Veldhuizen 72.120 0 72.120
71040005 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Bouw Bedrijfsvoering Birgit van Veldhuizen -2.403.500 -2.380.744 -22.756
71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken Bedrijfsvoering Loes van der Meijs -71 0 -71
71041002 ICT Omgevingswet Bedrijfsvoering Loes van der Meijs -11.493 0 -11.493
71041003 HR automatisteringssysteem Motion 2022 Algemeen directeur / Gemeentesecretaris Loes van der Meijs -25.000 -15.447 -9.553
71041004 Belastingapplicatie 2022 Bedrijfsvoering Loes van der Meijs -76.500 0 -76.500
71064000 aandelen Alliander N.V. 2021 Bedrijfsvoering Birgit van Veldhuizen 757.080 0 757.080
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum Strategie, Beleid en Projecten Birgit van Veldhuizen -10.667 0 -10.667
71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat Strategie, Beleid en Projecten Birgit van Veldhuizen -110.411 -14.978 -95.433
71104003 Reh.plan Angerlosew Bingerdenseweg en Breedestr Leefomgeving Birgit van Veldhuizen -1.917.381 -41.960 -1.875.421
71104004 Rehabilitatieplan wegen 2020-2023 Leefomgeving Birgit van Veldhuizen -1.374.241 0 -1.374.241
71104006 Rehabilitatieplan oranjesingel Leefomgeving Birgit van Veldhuizen -102.891 -27.787 -75.104
71111000 Beheersplan OV Masten 2017-2020 Leefomgeving Birgit van Veldhuizen -110.117 -36.100 -74.017
71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020 Leefomgeving Birgit van Veldhuizen -392.832 -78.128 -314.704
71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024 Leefomgeving Birgit van Veldhuizen -39.607 0 -39.607
71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024 Leefomgeving Birgit van Veldhuizen -52.000 0 -52.000
71179000 Uitv.beleidsplan spelenbewegen en ontmoeten Leefomgeving Birgit van Veldhuizen -73.138 0 -73.138
71241009 Investering riolering 2021 (AT 40 jaar) Leefomgeving Birgit van Veldhuizen 0 164.775 -164.775
71241010 Investering riolering 2021 (AT 15 jaar) Leefomgeving Birgit van Veldhuizen 0 0 0
71241011 Investering riolering 2021 (AT 5 jaar) Leefomgeving Birgit van Veldhuizen 0 -61.113 61.113
71241012 Investering riolering 2022 (AT 40 jaar) Leefomgeving Birgit van Veldhuizen -1.794.780 -4.250 -1.790.531
71241014 Investering riolering 2022 (AT 5 jaar) Leefomgeving Birgit van Veldhuizen 26.725 -9.850 36.575
71251001 De Ooi proeftuin aardgasloze wijk (RIJKSBIJDRAGE) Strategie, Beleid en Projecten Birgit van Veldhuizen 149.697 149.696 1
71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen Strategie, Beleid en Projecten Birgit van Veldhuizen -145.501 31.374 -176.875
71258001 Herinr gebied rond PeGe woningen Riolering Strategie, Beleid en Projecten Birgit van Veldhuizen -860.000 -530.464 -329.536
71277000 Vitale Binnenstad Algemeen Strategie, Beleid en Projecten Birgit van Veldhuizen -1.107.099 -10.267 -1.096.832
71277005 Vitale Binnenstad Kloostertuin Strategie, Beleid en Projecten Birgit van Veldhuizen -179.968 -17.009 -162.959
71277010 Vitale Binnenstad De Bleek Strategie, Beleid en Projecten Birgit van Veldhuizen -93.916 -33.421 -60.495
71277011 Vitale Binnenstad Winkelstraten Strategie, Beleid en Projecten Birgit van Veldhuizen -1.577.528 -741.130 -836.398
71277015 Vitale Binnenstad Verkeer en Vervoer Strategie, Beleid en Projecten Birgit van Veldhuizen 20.081 -72.743 92.824
71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum Strategie, Beleid en Projecten Birgit van Veldhuizen -1.472.857 -196.226 -1.276.631
71314000 Project Koppelweg 14 (Sluyswachter) Strategie, Beleid en Projecten Birgit van Veldhuizen -46.352 -64 -46.288
71331001 Civiele kunstwerken 2022 Leefomgeving Birgit van Veldhuizen -700.000 -23.910 -676.090
72110001 Verkeersveiligheidsplan Leefomgeving Birgit van Veldhuizen -144.588 -26.156 -118.432
78100106 Woning Koppelweg 22 Strategie, Beleid en Projecten Birgit van Veldhuizen -169.394 0 -169.394
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven Strategie, Beleid en Projecten Birgit van Veldhuizen -86.045 0 -86.045