Meer
Publicatiedatum: 09-04-2021

Inhoud

Inleiding

Inhoud

Inleiding

Dit is de integrale voortgangsrapportage (IVR). In deze IVR kunt u de actuele stand van zaken volgen van:

  • Onze programmadoelen uit de programmabegroting en de onderliggende maatregelen
  • Projecten (inclusief deelprojecten)
  • Investeringskredieten
  • Voorzieningen
  • Reserves
  • Budgetten

De status wordt o.a. geduid door middel van de stoplichtmethode:

De activiteit/het project heeft een goed resultaat volgens oorspronkelijke kaders (kwaliteit), wordt binnen de planning (tijd) gerealiseerd, wordt binnen het budget (geld) gerealiseerd.
Er wordt afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt af van het oorspronkelijke budget (geld).
Er is sprake van een dusdanige afwijking van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt dusdanig af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt dusdanig af van het oorspronkelijke budget (geld) dat het een bespreekpunt is.
De activiteit/het project is nog niet gestart of dit onderdeel is hier niet van toepassing.