Meer
Publicatiedatum: 09-04-2021

Inhoud

Uitgaven

15,35%

€ -6.833.602

15,35% Complete

Inkomsten

71,29%

€ 31.539.546

71,29% Complete

Saldo

9229,68%

€ 24.705.944

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

15,35%

€ -6.833.602

15,35% Complete

Inkomsten

71,29%

€ 31.539.546

71,29% Complete

Saldo

9229,68%

€ 24.705.944

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2018 Realisatie 2019 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
0.10 Mutaties reserves 2.435.508 6.193.335 6.643.158 6.652.158 -9.000
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -53.544 -925.231 0 0 0
0.61 OZB woningen 145.286 154.035 151.996 139.050 12.946
0.62 OZB niet-woningen 10.562 7.123 5.475 5.719 -244
0.64 Belastingen overig 116.045 132.454 143.814 135.883 7.931
0.8 Overige baten en lasten -36.604 -103.585 -858.531 -112.920 -745.611
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 91.435 10.000 13.712 -3.712
Totaal Lasten 2.617.252 5.549.566 6.095.912 6.833.602 -737.690
Baten
0.10 Mutaties reserves 3.928.994 6.297.314 7.932.450 7.912.303 20.147
0.61 OZB woningen 1.422.376 1.606.908 1.656.620 1.673.039 -16.419
0.62 OZB niet-woningen 395.548 438.830 457.712 462.788 -5.076
0.64 Belastingen overig 636.244 665.582 652.298 639.515 12.783
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 19.171.642 19.976.498 20.930.613 20.851.816 78.797
0.8 Overige baten en lasten 27.255 4.903 1.285 86 1.199
Totaal Baten 25.582.059 28.990.033 31.630.978 31.539.546 91.432