Meer
Publicatiedatum: 09-04-2021

Inhoud

Uitgaven

15,16%

€ -6.747.410

15,16% Complete

Inkomsten

10,28%

€ 4.549.088

10,28% Complete

Saldo

821,25%

€ -2.198.323

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg

Uitgaven

15,16%

€ -6.747.410

15,16% Complete

Inkomsten

10,28%

€ 4.549.088

10,28% Complete

Saldo

821,25%

€ -2.198.323

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, spelen, verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de gemeente in 2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en Kloostertuin.

Wat willen we bereiken?

2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg.

We realiseren meer parkeercapaciteit voor onze bewoners, bezoekers/toeristen en bedrijven, niet alleen voor auto's maar ook voor bussen en fietsen. We streven naar een veilig, snel en comfortabel fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op een betere bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de wijken. We zorgen voor een vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA.

2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050.

We zorgen er voor dat Doesburg in 2050 energieneutraal is. Dit geldt voor woningen, bedrijven, vervoer en onze eigen gemeentelijke gebouwen en accommodaties. We gebruiken 2019 om hiervoor een actieplan op te stellen.

2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

We ronden de invoering van het gespiegeld inzamelen af en we willen dat het serviceniveau aan de bewoners nog hoger wordt, het scheidings- en/of hergebruikspercentage tot boven de 75% stijgt. Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2018 Realisatie 2019 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 1.489.307 1.241.310 1.272.038 1.210.595 61.443
2.2 Parkeren 74.214 64.582 74.376 73.266 1.110
2.3 Recreatieve havens 81.793 89.118 91.224 88.139 3.085
2.4 Economische havens en waterwegen 251 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 1.177 1.196 1.234 1.242 -8
5.1 Sportbeleid en activering 209.114 224.007 246.929 249.004 -2.075
5.2 Sportaccommodaties 640.887 685.292 670.168 587.359 82.809
5.4 Musea 153.971 167.679 191.283 182.928 8.355
5.5 Cultureel erfgoed 288.070 273.985 342.971 1.021.728 -678.757
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 942.432 865.392 912.690 919.388 -6.698
7.2 Riolering 352.993 642.779 692.838 642.970 49.868
7.3 Afval 1.177.098 1.113.698 1.179.573 1.206.536 -26.963
7.4 Milieubeheer 226.272 237.077 368.304 456.062 -87.758
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 99.353 104.189 104.668 111.544 -6.876
Totaal Lasten 5.736.932 5.710.304 6.148.296 6.750.761 -602.465
Baten
0.63 Parkeerbelasting 343.083 322.999 342.138 369.460 -27.322
2.1 Verkeer en vervoer 345.101 115.655 42.513 62.218 -19.705
2.3 Recreatieve havens 46.545 59.740 110.895 60.342 50.553
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 145 0 145
5.1 Sportbeleid en activering 34.219 46.573 40.082 75.307 -35.225
5.2 Sportaccommodaties 55.976 116.132 64.698 90.109 -25.411
5.4 Musea 30.803 20.745 20.098 20.019 79
5.5 Cultureel erfgoed 84.445 35.994 7.180 704.893 -697.713
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.907 10.817 0 407 -407
7.2 Riolering 1.080.139 1.166.358 1.204.114 1.154.246 49.868
7.3 Afval 1.321.410 1.183.807 1.790.852 1.827.858 -37.006
7.4 Milieubeheer 0 12.667 0 97.772 -97.772
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 58.565 63.963 66.411 86.458 -20.047
Totaal Baten 3.408.193 3.155.450 3.689.126 4.549.088 -859.962