Meer
Publicatiedatum: 09-04-2021

Inhoud

Uitgaven

5,56%

€ -2.472.557

5,56% Complete

Inkomsten

3,6%

€ 1.591.018

3,6% Complete

Saldo

329,33%

€ -881.539

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg

Uitgaven

5,56%

€ -2.472.557

5,56% Complete

Inkomsten

3,6%

€ 1.591.018

3,6% Complete

Saldo

329,33%

€ -881.539

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma gaat over het realiseren van aantrekkelijke woonlocaties, het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Doesburg voor inwoners en bezoekers.

Wat willen we bereiken?

3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad.

We willen  onze hoge cultuurhistorische waarde van ons grondgebied zoveel mogelijk behouden en verder ontwikkelen en uitdragen. We doen dat onder andere door de toegankelijkheid van de vestingwerken van Doesburg te vergoten.

3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad.

We doen dat door het behoud van een Vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als  onderdeel van de MIA.  Door het uitvoeren van het cultuurbeleid dragen we bij een stad vol cultuur.

3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden.

We monitoren en bevorderen de economische en toeristische ontwikkeling. Het centrum van Beinum krijgt een kwaliteitsimpuls zodat het voor een groot aantal jaren kan blijven functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum.

3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren.

We doen dat o.a. door de diversiteit van het woningaanbod te vergroten en door minder strikt vast te houden het woningbouwcontigent. We continueren het bestaand beleid van startersleningen en we hebben aandacht voor bijzondere woonvormen door:
• De bouw van meergeneratiewoningen op voormalige locatie van de Stadswerf;
• De bouw van een kleinschalige woonvoorziening op locatie Beinum West;
• Onderzoek naar experimentele bouw (tiny houses) op locatie Beinum-West.

3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed.

Door doorontwikkeling van onze evenementen en ons cultuurhistorisch erfgoed geven we een impuls aan onze economie en onze toeristische aantrekkelijkheid.

3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet.

De Omgevingswet treedt (vooralsnog) in 2021 in werking. We streven met de invoering van de Omgevingswet naar zo min mogelijk regeldruk.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2018 Realisatie 2019 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 124.470 108.849 125.045 124.464 581
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 46.252 1.304 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 15.944 16.275 16.181 19.707 -3.526
3.4 Economische promotie 244.999 167.321 232.923 200.623 32.300
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 341.561 342.005 350.608 352.286 -1.678
5.6 Media 310.690 299.029 324.224 316.210 8.014
8.1 Ruimtelijke ordening 54.284 57.122 303.773 238.608 65.165
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 312.301 139.808 0 787.972 -787.972
8.3 Wonen en bouwen 690.531 571.257 509.047 432.688 76.359
Totaal Lasten 2.141.031 1.702.971 1.861.801 2.472.557 -610.756
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5.126 3.957 5.265 3.974 1.291
3.4 Economische promotie 226.621 223.196 256.030 254.466 1.564
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270.000 270.000 270.000 270.000 0
8.1 Ruimtelijke ordening 8.952 4.947 8.375 30.407 -22.032
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 312.301 139.808 3.898 742.618 -738.720
8.3 Wonen en bouwen 521.605 937.444 260.675 289.551 -28.876
Totaal Baten 1.344.605 1.579.352 804.243 1.591.018 -786.775