Meer
Publicatiedatum: 09-04-2021

Inhoud

Stand van zaken lopende investeringskredieten (financieel)

Inhoud

Stand van zaken investeringen

Investering Organisatieonderdeel BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020
70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW Bedrijfsvoering 441 335 106
70026128 Digikoppeling adapter en Servicebus Bedrijfsvoering 38.726 37.766 960
70026129 ICT fysiek domein Bedrijfsvoering 52.464 0 52.464
71040002 Herinrichting bestuursvleugel Bedrijfsvoering 46.707 0 46.707
71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken Bedrijfsvoering 72.118 66.702 5.416
71041002 ICT Omgevingswet Bedrijfsvoering 60.000 53.332 6.669
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum Strategie, Beleid en Projecten -80.768 75.599 -156.367
71104002 Reconstructie Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat Strategie, Beleid en Projecten -2.857.305 2.283.929 -5.141.234
71111000 Beheersplan OV 2017-2020 Masten Leefomgeving 142.033 31.916 110.117
71111001 Beheersplan OV 2017-2020 Armaturen Leefomgeving 431.840 39.008 392.832
71179000 Uitv.beleidsplan spelen bewegen en ontmoeten Leefomgeving 78.600 5.463 73.138
71241006 Investering riolering 2020 (AT 40 jaar) Leefomgeving -2.843.489 -959.806 -1.883.683
71241007 Investering riolering 2020 (AT 15 jaar) Leefomgeving 45.585 4.661 40.924
71241008 Investering riolering 2020 (AT 5 jaar) Leefomgeving 99.631 12.839 86.792
71258000 Herinr.gebied rondom PeGe woningen Algemeen Strategie, Beleid en Projecten -400.000 56.792 -456.792
71258001 Herinr.gebied rondom PeGe woningen Riolering Strategie, Beleid en Projecten 860.000 0 860.000
71277000 Vitale Binnenstad Strategie, Beleid en Projecten 4.309.245 -172.013 4.481.258
71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum Strategie, Beleid en Projecten 1.300.000 31.709 1.268.291
71314000 Project woningbouwlocatie Koppelweg 14 Strategie, Beleid en Projecten 123.987 123.294 693
72110001 Verkeersveiligheidsplan Leefomgeving -163.364 12.831 -176.195
76700001 ICT-3 D`s Bedrijfsvoering 2.816 1.252 1.564
77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg Leefomgeving 43.001 0 43.001
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven Strategie, Beleid en Projecten -93.245 6.095 -99.340