Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Bestuurlijke structuur

Inhoud

Bestuurlijke structuur

Gemeenteraad 2014-2018

 

Stadspartij Doesburg

3

Socialistische Partij

3

Democraten 66

2

Partij van de Arbeid

2

Christen Democratische Appèl

2

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie         

2

GroenLinks

1

 

College van B&W

 

Burgemeester L.W.C.M. Van der Meijs

Bestuur en Veiligheid in Doesburg

Portefeuille                 

Bestuurlijke aangelegenheden

 

Intergemeentelijke samenwerking en Stadsregio

 

Openbare orde en veiligheid

 

Coördinatie Handhaving

 

Communicatie, Informatie & Automatisering en Bedrijfsvoering

 

Wijkgericht werken

 

 

Wethouder F.W. Jansen

Buitenruimte van Doesburg

Portefeuille

Sportsubsidies en accommodaties

 

Beheer gemeentelijke gebouwen en huisvesting

 

Verkeer en Vervoer

 

Beheer openbare ruimte en openbaar groen

 

Monumentenzorg, Milieu

 

Duurzaamheid

 

Natuurbeheer, water en riolering

 

Project geluidswerende voorzieningen

 

Algemeen Sportbeleid

 

 

Wethouder P.J. Bollen

Zorg in Doesburg

Portefeuille

Onderwijs

 

Volksgezondheid

 

Werk en Inkomen

 

WMO

 

Jeugd

 

Coördinatie decentralisaties

 

Project decentralisaties

 

Welzijn

 

Personeel en organisatie

 

 

Wethouder E.L. Mulder-Metselaar

Ruimtelijke Ordening, Economie en Promotie van Doesburg

Portefeuille

Financiën

 

Economische zaken

 

Klein Stedenbeleid

 

Toerisme en recreatie

 

Cultuur

 

Volkshuisvesting

 

Project Beinum West

 

Ruimtelijke ordening

 

Accommodatienota

 

Project Turfhaven

 

Project Begroting in Balans

 

Project de Linies

 

Bouw- en woningtoezicht

 

Nutsbedrijven