Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Gerealiseerd resultaat

Inhoud

Gerealiseerd resultaat

Omschrijving 2017 2016
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -117.883 808.748
Mutaties in reserves 1.921.712 889.579
Gerealiseerd resultaat 1.803.829 1.698.327