Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Saldi Baten & Lasten

Inhoud

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten per programma

32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX
JAARREKENING 2017 (GEREALISEERDE TOTAAL VAN BATEN EN LASTEN)
Raming voor wijziging Raming na wijziging Realisatie
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma
Bestuur en veiligheid in Doesburg 218.129 2.081.589 -1.863.460 278.879 2.160.715 -1.881.836 323.112 2.156.297 -1.833.185
Buitenruimte van Doesburg 3.075.778 5.589.358 -2.513.580 3.111.533 5.517.463 -2.405.930 3.581.001 6.286.375 -2.705.374
Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg 450.437 1.068.783 -618.346 890.417 1.561.572 -671.155 1.305.552 1.955.797 -650.245
Zorg in Doesburg 5.700.675 19.000.478 -13.299.803 5.781.228 19.183.257 -13.402.029 5.310.950 18.383.810 -13.072.860
Algemene dienst en financiën 279.955 3.907.406 -3.627.451 438.939 4.589.543 -4.150.604 399.039 4.173.663 -3.774.625
9.724.974 31.647.614 -21.922.640 10.500.996 33.012.550 -22.511.554 10.919.654 32.955.942 -22.036.288
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 2.116.536 279.119 1.837.417 2.116.536 270.186 1.846.350 2.634.285 271.068 2.363.218
Algemene uitkeringen 18.625.109 0 18.625.109 18.620.451 0 18.620.451 18.790.490 0 18.790.490
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 119.130 -119.130 0 34.146 -34.146 6.020 -758.677 764.698
Algemene dekkingsmiddelen 20.741.645 398.249 20.343.396 20.736.987 304.332 20.432.655 21.430.795 -487.610 21.918.405
Onvoorzien 0 15.000 -15.000 0 4.965 -4.965 0 0 0
0 15.000 -15.000 0 4.965 -4.965 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 30.466.619 32.060.863 -1.594.244 31.237.983 33.321.847 -2.083.864 32.350.449 32.468.333 -117.883
Raming voor wijziging Raming na wijziging Realisatie
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Reserves: Toevoeging en onttrekking
Bestuur en veiligheid in Doesburg 11.245 13.213 -1.968 11.245 13.213 -1.968 11.651 13.213 -1.562
Buitenruimte van Doesburg 91.560 326.916 -235.356 1.388.673 326.916 1.061.757 1.349.704 326.927 1.022.777
Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zorg in Doesburg 25.000 220.515 -195.515 583.482 229.515 353.967 583.535 334.334 249.201
Algemene dienst en financiën 0 0 0 1.021.400 187.200 834.200 672.546 187.200 485.346
Algemene dekkingsmiddelen 931.363 19.126 912.237 5.193.096 5.472.941 -279.845 5.638.978 5.473.028 165.950
Subtotaal 1.059.168 579.770 479.398 8.197.896 6.229.785 1.968.111 8.256.414 6.334.702 1.921.712
Gerealiseerd resultaat 31.525.787 32.640.633 -1.114.846 39.435.879 39.551.632 -115.753 40.606.864 38.803.034 1.803.829