Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen

Inhoud

Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen

  • In het verleden zijn gemeentegaranties verstrekt. De daaruit voortvloeiende vorderingen, als gevolg van de gedwongen aflossing van de hypotheek, bedragen momenteel € 113.030 (ultimo 2016 € 113.405 . De vorderingen zijn niet opgenomen op de balans, omdat tegenover de vordering ook een verplichting staat aan het Rijk.
  • Met Woonservice IJsselland is een langlopend huurcontract afgesloten voor de huur van De Linie 4. Het contract heeft een looptijd tot en met 30-06-2034 met een jaarlijkse huurverplichting van € 94.000.