Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Wet Normering Topinkomens

Inhoud

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semiepublieke sector

 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

 

 

 

Bedragen x € 1

Dhr. P. Werkman

Mevr. D. Voorhof

Functiegegevens

gemeentesecretaris/algemeen directeur

raadsgriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01-01-2017 t/m 31-12-2017

01-01-2017 t/m/ 31-12-2017

Deeltijdfactor in fte

1,0

0,77

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

 

 

 

Bezoldiging

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

92.824,89

54.151,95

Beloningen betaalbaar op termijn

13.970,15

7.670,11

Subtotaal

106.795,04

61.822,06

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

140.778

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

106.795,04

61.822,06

 

 

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

 

 

 

Gegevens 2016

 

 

Aanvang en einde functievervulling in 2016

01/09 – 31/12

01/01 – 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte

0,33

0,77

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

27.292

51.246

Beloningen betaalbaar op termijn

4.097

6.490

Totale bezoldiging 2016

31.389

57.736