Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Bestuurlijke structuur

Inhoud

Bestuurlijke structuur

 

Gemeenteraad 2018-2022, totaal 15 zetels

 

De samenstelling van de raad is als volgt:

Stadspartij Doesburg (4 zetels)

 • Dhr. D.J.C.A.M. (David) van Sommeren (fractievoorzitter)
 • Dhr. A.P.E. (Appie) van der Beek
 • Dhr. H.B. (Henk) Beijen
 • Dhr. L.J. (Laurens) Schoonhoven

PvdA/GroenLinks (3 zetels)

 • Dhr. C.H. (Kees) van Immerzeel (fractievoorzitter)
 • Mevr. G.E.N. (Nynke) de Jong
 • Dhr. M.P.D.M. (Mark) Mol

SP (2 zetels)

 • Mevr. H. Melissen (fractievoorzitter)
 • Dhr. P. Ott

VVD (2 zetels)

 • Dhr. B.J.M. Korporaal (fractievoorzitter)
 • Dhr. S. de Bruin

D66 (2 zetels)

 • Dhr. W. van Ditmars (fractievoorzitter)
 • Mevr. M.K. Kolukirik

CDA (2 Zetels)

 • Dhr. S.R.C. Hillenaar (fractievoorzitter)
 • Dhr. W.T. Robbertsen

 

College van burgemeester en wethouders 2018-2022

(van links naar rechts wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort, wethouder Peter Bollen, wethouder Ellen Mulder-Metselaar, burgemeester Loes van der Meijs en gemeentesecretaris Peter Werkman)

 

De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt:

Burgemeester Loes van der Meijs

 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie handhaving
 • Communicatie
 • Bedrijfsvoering
 • Informatisering en automatisering
 • Monumentenzorg
 • Personeel en organisatie
 • Bibliotheek

Projecten:

 • Digitale dienstverlening en digitaal werken
 • Procescoördinatie omgevingswet

 

Wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort (Stadspartij Doesburg)

 • Volksgezondheid
 • Verkeer en vervoer
 • Beheer openbare ruimte en openbaar groen (incl. Stadswerf en afvalbeleid)
 • WMO (incl. jeugdgezondheidszorg)
 • Financiën (incl. nutsbedrijven)
 • Subsidiebeleid
 • Algemeen sportbeleid en sportaccommodaties

Projecten:

 • Vitale Binnenstad
 • Reconstructie Zomerweg-Eekstraat-Nieuwe Eekstraat
 • Herinrichting openbaar gebied Beinum
 • Renovatie en omvorming openbaar groen in Doesburg
 • Omgevingswet (exclusief procescoördinatie)

 

Wethouder Peter Bollen (PvdA/GroenLinks)

 • Onderwijs
 • Doelgroepenvervoer
 • Burgerparticipatie / Wijkgericht werken
 • Jeugd
 • Welzijn
 • Duurzaamheid en milieu
 • Natuurbeheer, water en riolering

Projecten:

 • Beleef de Linies
 • Energietransitie / routekaart
 • Grootschalige opwekking duurzame energie
 • Integrale Kind Centra (IKC’s)

 

Wethouder Ellen Mulder-Metselaar (VVD)

 • Economie
 • Werk & Inkomen
 • Ruimtelijke ordening (incl. volkshuisvesting)
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Toerisme
 • Kunst en cultuur

Projecten:

 • Woningbouw Beinum-West
 • Herontwikkeling centrum Beinum
 • Herontwikkeling locatie Halve Maanweg
 • Herontwikkeling Blauwe Knoop / Koppelweggebied
 • Herinrichting Turfhaven
 • Revitalisering bedrijventerrein Beinum
 • Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg
 • Glasvezel buitengebied
 • Doesburg Werkt!
 • Inrichting Voorportaal (DoesburgHelpt!)