Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Overzicht van baten en lasten

Inhoud

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten per programma

JAARREKENING 2018 (GEREALISEERDE TOTAAL VAN BATEN EN LASTEN)
Raming voor wijziging Raming na wijziging Realisatie
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma
Bestuur en veiligheid in Doesburg 217.810 2.153.745 -1.935.935 204.810 2.177.365 -1.972.555 235.617 2.410.258 -2.174.641
Buitenruimte van Doesburg 3.106.900 5.207.027 -2.100.127 3.287.056 6.021.602 -2.734.546 3.408.193 5.736.932 -2.328.739
Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg 717.633 1.640.000 -922.367 712.914 1.628.375 -915.461 1.344.605 2.141.031 -796.426
Zorg in Doesburg 5.667.636 18.476.044 -12.808.408 5.189.891 17.930.588 -12.740.697 5.239.507 18.562.820 -13.323.314
Algemene dienst en financiën 285.421 4.557.282 -4.271.861 409.561 4.928.842 -4.519.281 639.165 4.980.852 -4.341.687
9.995.400 32.034.098 -22.038.698 9.804.232 32.686.772 -22.882.540 10.867.086 33.831.893 -22.964.807
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 2.128.400 261.626 1.866.774 2.412.265 266.626 2.145.639 2.454.168 271.893 2.182.276
Algemene uitkeringen 18.887.005 0 18.887.005 19.078.748 0 19.078.748 19.171.642 0 19.171.642
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 69.794 -69.794 46.654 70.232 -23.578 27.255 -36.604 63.859
Algemene dekkingsmiddelen 21.015.405 331.420 20.683.985 21.537.667 336.858 21.200.809 21.653.066 235.289 21.417.777
Onvoorzien 0 15.000 -15.000 0 15.000 -15.000 0 0 0
0 15.000 -15.000 0 15.000 -15.000 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 31.010.805 32.380.518 -1.369.713 31.341.899 33.038.630 -1.696.731 32.520.152 34.067.182 -1.547.030
Raming voor wijziging Raming na wijziging Realisatie
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Reserves: Toevoeging en onttrekking
Bestuur en veiligheid in Doesburg 10.281 12.281 -2.000 10.281 12.281 -2.000 11.092 12.281 -1.189
Buitenruimte van Doesburg 252.835 327.963 -75.128 983.613 93.248 890.365 838.963 103.241 735.722
Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zorg in Doesburg 25.000 220.845 -195.845 129.000 635.845 -506.845 129.000 649.224 -520.224
Algemene dienst en financiën 0 0 0 1.060.729 1.279.000 -218.271 1.005.487 1.279.000 -273.513
Algemene dekkingsmiddelen 905.665 89.045 816.620 1.825.548 391.752 1.433.796 1.944.451 391.761 1.552.690
Subtotaal 1.193.781 650.134 543.647 4.009.171 2.412.126 1.597.045 3.928.993 2.435.507 1.493.486
Gerealiseerd resultaat 32.204.586 33.030.652 -826.066 35.351.070 35.450.756 -99.686 36.449.145 36.502.689 -53.544