Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Wet Normering Topinkomens

Inhoud

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semiepublieke sector

 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)


De WNT is van toepassing op Gemeente Doesburg. Het voor de gemeente Doesburg toepasselijke bezoldigingsmaximum over 2018 is € 189.000. De gemeentesecretaris en de raadsgriffier kwalificeren op grond van de WNT in ieder geval als topfunctionaris. Vandaar dat hun bezoldigingsgegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel. Naast hen zijn er bij de gemeente Doesburg geen andere functionarissen die kwalificeren als topfunctionaris in de zin van de WNT.

 

Bedragen in hele euro's

Dhr. P. Werkman

Mevr. D. Voorhof

 

Functiegegevens

gemeentesecretaris
/algemeen directeur

raadsgriffier

 

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01-01-2018 t/m 31-12-2018

01-01-2018 t/m/ 31-12-2018

 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,000

0,778

 

Dienstbetrekking?

ja

ja

 

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

 € 93.124

€ 53.494

 

Beloningen betaalbaar op termijn

 € 15.669

 € 8.265

 

Subtotaal

€ 108.793

€ 61.759

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 189.000

 € 147.000

 

 

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

 

Totale bezoldiging 2018

€ 108.793

€ 61.759

 

 

 

 

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

 

 

 

 

 

Gegevens 2017

 

 

 

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

 

Deeltijdfactor 2017 in fte

1,000

0,778

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2017

 € 92.825

€ 54.152

 

Beloningen betaalbaar op termijn 2017

 € 13.970

 € 7.670

 
Subtotaal 2017

€ 106.795

€ 61.822

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 2017

€ 181.000

€ 140.778

 

 

 

 

 

Totale bezoldiging 2017

€ 106.795

€ 61.822