Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Bijlagen

Inhoud

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

SiSa opgave

In de jaarrekening dient rekening te worden gehouden met de regeling Single Information, Single Audit (SiSa-regeling). Dit is de verantwoording van specifieke uitkeringen van het rijk, waardoor geen afzonderlijke accountantsverklaringen meer nodig zijn.

In het onderstaande overzicht zijn de specifieke uitkeringen van het rijk over 2019 voor de gemeente Doesburg opgenomen, die vallen onder de SiSa-regeling.