Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Overzicht van baten en lasten

Inhoud

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten per programma

JAARREKENING 2019 (GEREALISEERDE TOTAAL VAN BATEN EN LASTEN)
Raming voor wijziging Raming na wijziging Realisatie
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma
Bestuur en veiligheid in Doesburg 201.338 2.133.633 -1.932.295 162.831 2.340.475 -2.177.644 250.691 2.435.882 -2.185.191
Buitenruimte van Doesburg 3.518.385 5.429.687 -1.911.302 3.144.790 5.838.040 -2.693.250 3.155.450 5.710.304 -2.554.854
Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg 652.730 1.589.861 -937.131 1.149.447 1.352.407 -202.960 1.579.352 1.702.971 -123.619
Zorg in Doesburg 5.659.729 18.609.294 -12.949.565 5.335.828 18.530.732 -13.194.904 4.835.136 18.411.282 -13.576.147
Algemene dienst en financiën 284.721 4.739.347 -4.454.626 422.126 5.654.262 -5.232.136 482.552 5.483.207 -5.000.655
N.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.316.903 32.501.822 -22.184.919 10.215.022 33.715.916 -23.500.894 10.303.180 33.743.646 -23.440.466
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 2.377.858 267.682 2.110.176 2.695.858 292.682 2.403.176 2.711.319 293.612 2.417.706
Algemene uitkeringen 19.623.446 0 19.623.446 19.929.446 0 19.929.446 19.976.498 0 19.976.498
Dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo financieringsfunctie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bespaarde rente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 59.524 -59.524 1.256 70.524 -69.268 4.903 -103.585 108.487
Calculatieverschil/Vennootschapbelasting 0 0 0 0 0 0 0 91.435 -91.435
Algemene dekkingsmiddelen 22.001.304 327.206 21.674.098 22.626.560 363.206 22.263.354 22.692.719 281.462 22.411.256
Onvoorzien 0 15.000 -15.000 0 15.000 -15.000 0 0 0
0 15.000 -15.000 0 15.000 -15.000 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 32.318.207 32.844.028 -525.821 32.841.582 34.094.122 -1.252.540 32.995.899 34.025.108 -1.029.209
Raming voor wijziging Raming na wijziging Realisatie
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Reserves: Toevoeging en onttrekking
Bestuur en veiligheid in Doesburg 10.281 12.281 -2.000 53.910 281 53.629 53.629 0 53.629
Buitenruimte van Doesburg 92.835 84.354 8.481 593.361 225.119 368.242 598.721 239.482 359.238
Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg 0 0 0 1.370 0 1.370 1.370 0 1.370
Zorg in Doesburg 0 120.845 -120.845 1.297.955 131.933 1.166.022 1.288.404 131.933 1.156.471
Algemene dienst en financiën 0 0 0 3.322.279 418.826 2.903.453 3.320.732 418.826 2.901.906
N.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrondingsverschillen 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Algemene dekkingsmiddelen 705.617 89.045 616.572 1.146.195 5.378.629 -4.232.434 987.458 5.356.100 -4.368.641
Subtotaal 808.733 306.525 502.208 6.415.070 6.154.788 260.282 6.250.314 6.146.341 103.979
Gerealiseerd resultaat 33.126.940 33.150.553 -23.613 39.256.652 40.248.910 -992.258 39.246.213 40.171.449 -925.231