Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Stand van zaken investeringsprogramma (financieel)

Inhoud

Stavaza investeringen financieel

Bedragen x €1.000
Investering BGR 2019 na wijziging Realisatie 2019 Saldo 2019
Lasten
70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW 141 140 0
70026128 Digikoppeling adapter en Servicebus 41 3 39
70026129 ICT fysiek domein 58 6 52
71028002 Vervangingsinvestering Electrotrucks stadswerf 67 66 1
71040002 Herinrichting bestuursvleugel 125 79 47
71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken 100 28 72
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum 1.315 1.074 241
71104002 Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat 3.036 96 2.941
71111000 Beheerplan OV 2017-2020 Masten 169 27 142
71111001 Beheerplan OV 2017-2020 Armaturen 446 15 432
71152000 Herontwikkeling Koppelweggebied 172 100 72
71179000 Uitv.beleidsplan spelen bewegen en ontmoeten 90 11 79
71241003 Investering riolering 2019 (AT 40 jaar) 2.322 931 1.391
71241004 Investering riolering 2019 (AT 15 jaar) 6 3 3
71241005 Investering riolering 2019 (AT 5 jaar) 100 26 74
71277000 Vitale Binnenstad 4.400 91 4.309
71314000 Project woningbouwlocatie Koppelweg 14 3 0 3
72110001 Verkeersveiligheidsplan 66 92 -27
76700001 ICT-3 Ds 23 20 3
77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg 43 0 43
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven 85 27 58
Totaal Lasten 12.809 2.835 9.975
Baten
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum 160 0 160
71104002 Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat 83 0 83
71241003 Investering riolering 2019 (AT 40 jaar) 112 112 0
71314000 Project woningbouwlocatie Koppelweg 14 127 0 127
72110001 Verkeersveiligheidsplan -190 0 -190
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven -35 0 -35
Totaal Baten 257 112 145