Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Wet Normering Topinkomens

Inhoud

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semiepublieke sector

 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)


De WNT is van toepassing op Gemeente Doesburg. Het voor de gemeente Doesburg toepasselijke bezoldigingsmaximum over 2019 is € 194.000. De gemeentesecretaris en de raadsgriffier kwalificeren op grond van de WNT in ieder geval als topfunctionaris. Vandaar dat hun bezoldigingsgegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel. Naast hen zijn er bij de gemeente Doesburg geen andere functionarissen die kwalificeren als topfunctionaris in de zin van de WNT.

 

Bedragen in hele euro's

Dhr. P. Werkman

Mevr. D. Voorhof

 

Functiegegevens

gemeentesecretaris
/algemeen directeur

raadsgriffier

 

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01-01-2019 t/m 31-12-2019

01-01-2019 t/m/ 31-12-2019

 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,000

0,889

 

Dienstbetrekking 2019 (idem 2018)?

ja (ja)

ja (ja)

 

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

 € 94.988

€ 62.294

 

Beloningen betaalbaar op termijn

 € 16.422

 € 10.114

 

Subtotaal

€ 111.410

€ 72.408

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000

 € 172.444

 

 

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

 

Totale bezoldiging 2019

€ 111.410

€ 72.408

 

 

 

 

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

 

 

 

 

 

Gegevens 2018

 

 

 

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

 

Omvang dienstverband in 2018 (als deeltijdfactor in fte)

1,000

0,778

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2018

 € 93.124

€ 53.494

 

Beloningen betaalbaar op termijn 2018

 € 15.669

 € 8.265

 
Subtotaal 2018

€ 108.793

€ 61.759

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 2018

€ 189.000

€ 147.000

 

 

 

 

 

Totale bezoldiging 2018

€ 108.793

 € 61.759