Meer
Publicatiedatum: 29-06-2017

Inhoud

Algemene reserve

Inhoud

Algemene reserve

Op basis van de meest actuele inschatting is onderstaand overzicht opgesteld. Hierin is rekening gehouden met de resultaatbestemming 2016, alle verplichtingen die door de Raad zijn vastgesteld en met de voorstellen in deze kadernota.

  

 

  2018 2019 2020 2021
         

Stand algemene reserve per 1-1

12.246

8.679

8.679

8.679

 

 

 

 

 

         

Bestemming resultaat 2016

263

 

 

 

         
         

Verplichtingen op basis van tussentijdse rapportages en/of separate raadsbesluiten:

 

Totaal verplichting o.b.v. besluitvorming raad

-1.380

 

 

 

Voorstellen op basis van de Kadernota 2018:

       

Dekking reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat (conform voorstel Kadernota 2018)

-2.250

     

Saldo

8.679

8.679

8.679

8.679

 

 Bedragen x € 1.000