Meer
Publicatiedatum: 29-06-2017

Inhoud

Financieel perspectief

Inhoud

Financieel perspectief

Om uw raad een actueel beeld te geven van de financiële positie wordt bij de Kadernota het financiële perspectief geactualiseerd. Dit perspectief geeft een beeld van de uitgangspositie bij het opstellen van de (primitieve) begroting 2018-2021.

 

FINANCIEEL PERSPECTIEF 2018-2021

 

 

 

 

         

 

2018

2019

2020

2021

         

Formeel saldo Najaarsnota 2016

- 1.038.898

- 465.768

- 276.237

- 276.237

Wijzigingen na de najaarsnota:

       

Zonnepanelen stadswerf Den Helder

1.006

1.047

1.090

1.090

 

       

Formeel saldo tot de Kadernota 2018

- 1.037.892

- 464.721

- 275.147

- 275.147

         

Externe effecten en nieuw beleid

       

Meicirculaire 2017

72.109

76.568

53.186

46.000

 

       

Nieuw beleid incidenteel

- 250.000

- 63.000

- 38.000

 

Nieuw beleid structureel

- 61.800

- 61.800

- 61.800

- 61.800

Dekkingsvoorstellen incidenteel

       

Dekkingsvoorstellen structureel

317.200

317.200

317.200

317.200

         

Formeel saldo inclusief nieuw beleid

- 960.383

- 195.753

-4.561

26.253

         
         
         
         

 

2018

2019

2020

2021

         

Materieel saldo Najaarsnota 2016

- 302.526

- 266.269

- 225.738

- 225.738

Wijzigingen na de najaarsnota:

       

Zonnepanelen stadswerf Den Helder

1.006

1.047

1.090

1.090

 

       

Materieel saldo tot de Kadernota 2018

- 301.520

- 265.222

- 224.648

- 224.648

         

Externe effecten en nieuw beleid

       

Meicirculaire 2017

72.109

76.568

53.186

46.000

-

       

Nieuw beleid structureel (Pagina 10)

- 61.800

- 61.800

- 61.800

- 61.800

Dekkingsvoorstellen structureel (Pagina 11)

317.200

317.200

317.200

317.200

         

Materieel saldo inclusief nieuw beleid

25.989

66.746

83.938

76.752

         
         

 

2018

2019

2020

2021

         

Stand algemene reserve per 1-1

8.679.922

8.679.922

8.679.922

8.679.922