Meer
Publicatiedatum: 29-06-2017

Inhoud

Overzicht budgetverruimende maatregelen

Inhoud

Overzicht budgetverruimende maatregelen

Dekkingsvoorstellen Kadernota 2018 Programma            2018            2019           2020           2021   S/I 
Verlaging Noodfonds Sociaal Domein 4 -50.500 -50.500 -50.500 -50.500 S
Peuterspeelzaalwerk 4 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 S
Inboeken opbrengst precariobelasting ondergrondse kabels en leidingen 5 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 S
Inwonerbijdrage regionale samenwerking 1 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 S
Verlagen budget brandweer en crisisbeheersing (1,5%) 1 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 S
Totaal Dekkingsvoorstellen Kadernota 2018   -317.200 -317.200 -317.200 -317.200  
             
             
Incidentele dekking   0 0 0 0  
Structurele dekking   -317.200 -317.200 -317.200 -317.200