Meer
Publicatiedatum: 29-06-2017

Inhoud

Overzicht nieuwe beleidsvoorstellen

Inhoud

Overzicht nieuwe beleidsvoorstellen

 

Omschrijving voorstel
(team)
  Pr.   Bedrag
   investering
  Jaar van
  uitvoering
  Termijn       Jaarlast
2018
     Jaarlast
2019
     Jaarlast
2020
     Jaarlast
2021
    S/I
Nieuw beleid Kadernota 2018                  
1) Opleiding nieuwe gemeenteraad
(GRF)
1       5.000 0 0 0 I
2) Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat
(SO)
2 2.250.000 2018 25 0 0 0 0 I
3) Monumentenbeleid
(SO)
2       10.000 25.000 0 0 I
4) Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
(SO)
2       9.800 9.800 9.800 9.800 S
5) Afronden inventarisatie gemeentelijke monumenten
(SO)
2       8.000 0 0 0 I
6) Cultuurbeleid
(SO)
3       38.000 38.000 38.000 0 I
7) Stimuleren van gezondheid (gezonde voeding)
(SBO)
4       20.000 0 0 0 I
8) Beschikbaar stellen middelen voor vervangingsinvesteringen bedrijfsmiddelen.
(FBB)
5       22.000 22.000 22.000 22.000 S
9) Werkgeversservicepunt
(SBO)
4       30.000 30.000 30.000 30.000 S
10) Budget vervanging personeel wegens ziekte (incidenteel)
(CMT)
5       169.000 0 0 0 I
Totaal Nieuw beleid Kadernota 2018         311.800 124.800 99.800 61.800  
                   
                   
Incidentele jaarlast         250.000 63.000 38.000 0  
Structurele jaarlast         61.800 61.800 61.800 61.800  
          311.800 124.800 99.800 61.800