Meer
Publicatiedatum: 26-06-2018

Inhoud

Algemene reserve

Inhoud

Algemene reserve

Op basis van de meest actuele inschatting is onderstaand overzicht opgesteld. Hierin is geen rekening gehouden met de resultaatbestemming 2017.

 

Algemene reserve 2018 2019 2020
Beginstand 9.314 8.436 `8.331
Onttrekkingen / verplichtingen o.b.v. eerdere raadsbesluiten      
Voorbereidingskosten Ecopark IJssel Valley (conform besluitvorming 20-04-2017) -132 -95  
Dekking aanleg mantelbuizen glasvezel (conform raadsbesluit 24-05-2017) -25    
Dekking mogelijke frictiekosten transformatie Presikhaaf bedrijven (conform raadsbesluit 29-07-2017) -500    
Dekking inkomsten OZB 2018 (conform amendement Kadernota 2018) -200    
Dekking budget Natuur en Milieu Educatie (conform amendement Kadernota 2018) -10 -10 -10
Dekking budget Young Leaders (conform amendement Kadernota 2018) -10    
Eindstand 8.436 8.331 -8.321