Meer
Publicatiedatum: 26-06-2018

Inhoud

Financieel perspectief

Inhoud

Financieel perspectief

Om uw raad een actueel beeld te geven van de financiële positie wordt bij de Kadernota het financiële perspectief geactualiseerd. Dit perspectief geeft een beeld van de uitgangspositie bij het opstellen van de (primitieve) begroting 2019-2022.

 

  2019 2020 2021 2022
Formeel saldo tot de Kadernota 2019 -331.443 -200.828 -152.500 -466.522
Externe effecten en nieuw beleid        
Maartcirculaire 2018 347.553 605.679 788.035 1.052.707
Formeel saldo exclusief nieuw beleid 16.110 404.851 635.535 586.185
Nieuw beleid incidenteel -95.000 -95.000    
Nieuw beleid structureel -198.050 -198.050 `-198.050 -198.050
Formeel saldo inclusief nieuw beleid -276.940 111.801 437.485 388.135
         
  2019 2020 2021 2022
Materieel saldo tot de kadernota -144.123 -147.828 -187.594 -365.594
Externe effecten en nieuw beleid        
Maartcirculaire 2018 347.553 605.679 788.035 1.052.707
Nieuw beleid structureel -198.050 -198.050 `-198.050 -198.050
Materieel saldo inclusief nieuw beleid 5.380 259.801 402.391 489.063
         
  2019 2020 2021 2022
Stand algemene reserve per 1-1 8.436.480 8.331.480 8.321.480 8.321.480
Mutaties (dekking incidentele lasten) -105.000 -10.000    
Stand algemene reserve inclusief incidenteel nieuw beleid 8.331.480 8.321.480 8.321.480 8.321.480

 

 

.