Meer
Publicatiedatum: 26-06-2018

Inhoud

Inleiding

Samenvatting inleiding
Inhoud

Inleiding

Voor u ligt de kadernota 2019. In deze kadernota worden o.a. de algemene (technische) uitgangspunten vastgesteld, zoals deze worden gehanteerd bij de totstandkoming van de programmabegroting 2019-2022. Daarnaast krijgt u ook het (meerjarig) financieel perspectief gepresenteerd. In het financieel perspectief is de maartcirculaire 2018 verwerkt.