Meer
Publicatiedatum: 26-06-2018

Inhoud

Overzicht nieuwe beleidsvoorstellen

Inhoud

Overzicht nieuwe beleidsvoorstellen

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 S/I
 Uitbesteed openbaar groen (SO) 85.000 85.000 0 0 I
Dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (SO) 38.050 38.050 38.050 38.050 S
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) (MT) 10.000 10.000 10.000 10.000 S
Onkruidbestrijding op verhardingen (SO) 10.000 10.000 0 0 I
Privacy en informatiebeveiliging (IZ) 115.000 115.000 115.000 115.000 S
Formatie uitbreiding wethouders (BMA) 35.000 35.000 35.000 35.000 S
Totaal 293.050 293.050 198.050 198.050