Meer
Publicatiedatum: 16-07-2019

Inhoud

Financieel perspectief

Inhoud

Financieel perspectief

Om uw raad een actueel beeld te geven van de financiële positie wordt bij de kadernota het financiële perspectief geactualiseerd. Dit perspectief geeft een beeld van de uitgangspositie bij het opstellen van de (primitieve) programmabegroting 2020-2023.

 

Formeel saldo deze kadernota (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023
Formeel saldo tot de kadernota 2020 -/- 19 431 568 906
Externe effecten en nieuw beleid        
Verwacht nadelig effect algemene uitkering uit gemeentefonds (plafond BCF en lager accres) -/- 200 -/- 300 -/- 400 -/- 500
Aanpassing vergoeding voor raadsleden (compensatie via algemene uitkering) -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m.
Open einde regelingen Jeugd en WMO -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m.
Formeel saldo exclusief nieuw beleid -/- 219 131 168 406
Nieuw beleid incidenteel -/- 12 0 0 0
Nieuw beleid structureel -/- 189 -/- 189 -/- 189 -/- 189
Formeel saldo inclusief nieuw beleid -/- 420 -/- 58 -/- 21 217
         
Materieel saldo deze kadernota (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023
Materieel saldo tot de kadernota 2020 202 482 583 921
Externe effecten en nieuw beleid        
Verwacht nadelig effect algemene uitkering uit gemeentefonds (plafond BCF en lager accres) -/- 200 -/- 300 -/- 400 -/- 500
Aanpassing vergoeding voor raadsleden (compensatie via algemene uitkering) -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m.
Open einde regelingen Jeugd en WMO -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m.
Materieel saldo exclusief nieuw beleid 2 182 183 421
Nieuw beleid structureel -/- 189 -/- 189 -/- 189 -/- 189
Materieel saldo inclusief nieuw beleid -/- 187 -/- 7 -/- 6 232
         
Algemene reserve deze kadernota (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023
Stand algemene reserve per 1-1 8.494 8.494 8.494 8.494
Mutaties (dekking incidentele lasten nieuw beleid) 0 0 0 0
Stand algemene reserve inclusief incidenteel nieuw beleid per 31-12 8.494 8.494 8.494 8.494

 

 

.