Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Algemene reserve

Inhoud

Algemene reserve

Op basis van de meest actuele inschatting is onderstaand overzicht opgesteld. Hierin is geen rekening gehouden met de resultaatbestemming in het kader van de jaarstukken 2019. Nieuw beleid o.b.v. deze kadernota is hier eveneens niet in verwerkt. Zie hiervoor het financieel perspectief en het overzicht nieuwe beleidsvoorstellen.

 

Stand algemene reserve (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024
Beginstand 13.085 5.065 4.546 4.271 4.271
Onttrekkingen / verplichtingen o.b.v. eerdere raadsbesluiten -/- 7.095 -/- 519 -/- 275    
Resultaatbestemming 2019 (onder voorbehoud) -/- 925        
Verwacht formeel saldo p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Eindstand 5.065 4.546 4.271 4.271 4.271