Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Financieel perspectief

Inhoud

Financieel perspectief

Om uw raad een actueel beeld te geven van de financiële positie wordt bij de kadernota het financiële perspectief geactualiseerd. Dit perspectief geeft een beeld van de uitgangspositie bij het opstellen van de (primitieve) programmabegroting 2021-2024.

 

Formeel saldo deze kadernota (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Formeel saldo tot de kadernota 2021 471 11 316 536
Externe effecten en nieuw beleid        
Effect algemene uitkering uit gemeentefonds  -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m.
Open einde regelingen Jeugd en WMO -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m.
Formeel saldo exclusief nieuw beleid 471 11 316 536
Nieuw beleid incidenteel 0 0 0 0
Nieuw beleid structureel 0 0 0 0
Formeel saldo inclusief nieuw beleid 471 11 316 536
         
Materieel saldo deze kadernota (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Materieel saldo tot de kadernota 2021 540 26 331 551
Externe effecten en nieuw beleid        
Effect algemene uitkering uit gemeentefonds -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m.
Open einde regelingen Jeugd en WMO -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m.
Materieel saldo exclusief nieuw beleid 540 26 331 551
Nieuw beleid structureel 0 0 0 0
Materieel saldo inclusief nieuw beleid 540 26 331 551
         
Algemene reserve deze kadernota (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Stand algemene reserve per 1-1 5.065 4.546 4.271 4.271
Mutaties (dekking incidentele lasten nieuw beleid) -/- 519 -/- 275 0 0
Stand algemene reserve inclusief incidenteel nieuw beleid per 31-12 4.546 4.271 4.271 4.271

 

 

.