Overzicht nieuwe beleidsvoorstellen

Overzicht nieuwe beleidsvoorstellen

 

De integrale afweging van voorstellen voor nieuw beleid vindt dit jaar plaats in het begrotingsproces van de programmabegroting 2021-2024. Deze kadernota 2021 is daarom 'beleidsarm' ingestoken. Daarnaast zijn er ook geen beleidsvoorstellen waarvan wij van oordeel zijn dat deze onontkoombaar zijn.