Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Algemene reserve

Inhoud

Overzicht algemene reserve

Hieronder vindt u een overzicht van de stand van de algemene reserve, rekening houdend met door de raad vastgestelde verplichtingen.

ALGEMENE RESERVE 2017 2018 2019 2020
Beginstand 12.246 8.624 8.309 8.204
Toevoegingen:
Bestemming resultaat 2016 1.698
Onttrekkingen:
Verplichtingen op basis van tussentijdse rapportages en/of separate raadsbesluiten:
Dekking van de kosten voor het aanleggen van de geluidswal / geluidswerende voorzieningen (conform raadsbesluit 02-2010 / NJN 2014) -16
Revitalisatie Kloosterstraat. (conform raadsbesluit 27-02-2014) -300
Revitalisering bedrijventerrein Verhuellweg (conform raadsbesluit 26-02-2015) -240
Dekking kosten evaluatie en actualiseren nota ruimtelijke kwaliteit (conform raadsbesluit 28-01-2016) -5
Voorbereidingskosten Ecopark IJssel Vallei (conform raadsbesluit 20-04-2017) -95 -95 -95
Revitalisering bedrijventerrein Beinum (conform raadsbesluit 30-03-2017) -519
Dekking aanleg mantelbuizen glasvezel (Conform raadsbesluit 24-05-2017) -25
Dekking mogelijke frictiekosten transformatie Presikhaaf bedrijven (conform raadsbesluit 29-07-2017). -500
Dekking reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat (conform voorstel Kadernota 2018) -2.250
Dekking inkomsten OZB 2018 (conform amendement Kadernota 2018). -200
Dekking budget Natuur en Milieu Educatie (conform amendement Kadernota 2018) -10 -10 -10
Dekking budget YoungLeaders (conform amendement Kadernota 2018) -10
Dekking Integrale Kind Centra (IKC) (conform Kadernota 2018) -582
Dekking budget vervanging ziekte (Conform Kadernota 2018) -200
Dekking camera's raadszaal (Conform amendement Kadernota 2018) -15
Dekking afrekeningen sociaal domein 2015 (Conform Jaarstukken 2016) -319
Dekking kosten aanleg fietspad Den Helder (Conform Jaarstukken 2016) -79
Dekking kosten verplaatsing tennisaccommodatie (Conform raadsbesluit 28-09-2017) -176
Eindstand 8.624 8.309 8.204 8.194