Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Stand van zaken investeringsprogramma

Inhoud

Stand van zaken investeringsprogramma

 

Hierbij een totaaloverzicht van kredieten die vastgesteld zijn door de gemeenteraad.

 

Doelstellingen

Investeringen

Zo gaan we dat doen

Financiële tabel met alle investeringen

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Oorspronkelijk krediet BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017
70026103 Basisregistratie Kadaster (BRK) 5 3 0 3
70026107 Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) 10 8 0 8
70026110 Digimelding 5 5 0 5
70026112 Implementatie Geografische Informatiesysteem (GIS) 30 30 2 28
70026113 Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) 14 3 0 3
70026115 DigiD machtigen 2 2 0 2
70026118 Handelsregister (NHR) 30 30 7 23
70026119 Midoffice 100 53 0 53
70026120 Modernisering GBA (mGBA) 60 50 -10 60
70026122 Mijn overheid 5 5 0 5
70026123 Basiskaart grootschalige topografie (BGT) 38 15 0 15
70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW 61 61 27 34
70026127 Update WABO programmatuur 8 8 0 8
71028000 VW transporter 49 49 0 49
71028001 Renault Kangoo 19 19 0 19
71040000 Discussiesysteem en versterker 70 70 52 18
71040001 Verbouwen zolderkamers 25 25 19 6
71041000 Aanschaf applicatie IKB 15 15 10 5
71104000 Aanleg fietspad Den Helder 79 79 72 7
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum 1.120 1.120 0 1.120
71111000 Beheersplan OV 2017-2020 Masten 414 414 25 388
71111001 Beheersplan OV 2017-2020 Armaturen 752 752 37 716
71111002 Beheersplan OV 2021-2024 Masten 0 0 0 0
71111003 Beheersplan OV 2021-2024 Armaturen 0 0 0 0
71115000 Krediet Reguleren parkeren Hanzeweg 15 15 12 3
72100020 Revitalisering bedrijventerrein Verhuellweg 1.140 1.100 651 449
72110001 Verkeersveiligheidsplan 1.029 87 20 67
74210203 Verbouw IKC De Wetelaar 650 2 2 0
74210204 Verbouw IKC Anne Frank en Ooi 1.382 1.073 72 1.001
75410103 Noodsanering Nieuwstraat 30 30 21 9
76700001 ICT-3 Ds 105 85 60 25
77220014 Renovatie rioolgemaal Molengaarde 102 71 36 35
77220015 Ombouw stelsel Campstede 71 71 0 71
77220025 Vervanging duiker Ireneplantsoen-De Fles 255 255 0 255
77220026 Renovatie rioolgemaal broekhuizen 104 83 2 80
77220027 Vervanging duiker Hessengracht-de Fles 101 101 4 97
77220029 Aanpassing stelsel Beinum 305 305 2 302
77220030 Vervanging duiker Molenveldsingel- De Fles 188 188 0 188
77220036 Opwaarderingwijziging beheersysteem riolen 20 15 0 15
77220037 Neerslagradar tbv RTCMBS 6 6 0 6
77220038 Vervanging duiker De Fles-De Fles (Panovenweg) 75 73 73 0
77220039 Opsporen foutieve aansluiting in Beinum fase II 15 13 11 2
77220040 Implementatie waterloket 3 3 0 3
77220041 Meenemen afkoppelen bij projecten 50 50 3 47
77220042 Voorlichtingsplan 3 3 0 3
77220043 OAS Olburgen 5 5 9 -4
77220044 Actualisatie MBS ivm optimalisatie 0 0 0 0
77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg 100 44 1 43
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven 252 93 97 -4
79220210 Realisatie milieustraat en stadswerf op Den Helder 1.160 1.096 441 655
79220211 Software tbv FBB administratie 15 13 8 5
79220213 Aanpassingen stadhuis(meubilair weth.kamer+flexpl) 58 29 29 1
79220214 Zonnepanelen Stadwerf (omvormers) 10 10 0 10
79220215 Zonnepanelen Stadwerf (componenten) 68 68 0 68
Totaal lasten 10.227 7.802 1.795 6.007
Baten Oorspronkelijk krediet BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017
70026103 Basisregistratie Kadaster (BRK) 0 0 0 0
70026107 Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) 0 0 0 0
70026110 Digimelding 0 0 0 0
70026112 Implementatie Geografische Informatiesysteem (GIS) 0 0 0 0
70026113 Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) 0 0 0 0
70026115 DigiD machtigen 0 0 0 0
70026118 Handelsregister (NHR) 0 0 0 0
70026119 Midoffice 0 0 0 0
70026120 Modernisering GBA (mGBA) 0 0 0 0
70026122 Mijn overheid 0 0 0 0
70026123 Basiskaart grootschalige topografie (BGT) 0 0 0 0
70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW 0 0 0 0
70026127 Update WABO programmatuur 0 0 0 0
71028000 VW transporter 0 0 0 0
71028001 Renault Kangoo 0 0 0 0
71040000 Discussiesysteem en versterker 0 0 0 0
71040001 Verbouwen zolderkamers 0 0 0 0
71041000 Aanschaf applicatie IKB 0 0 0 0
71104000 Aanleg fietspad Den Helder 0 0 0 0
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum 0 560 200 360
71111000 Beheersplan OV 2017-2020 Masten 0 0 0 0
71111001 Beheersplan OV 2017-2020 Armaturen 0 0 0 0
71111002 Beheersplan OV 2021-2024 Masten 0 0 0 0
71111003 Beheersplan OV 2021-2024 Armaturen 0 0 0 0
71115000 Krediet Reguleren parkeren Hanzeweg 0 0 0 0
72100020 Revitalisering bedrijventerrein Verhuellweg 0 345 -9 355
72110001 Verkeersveiligheidsplan 0 -190 0 -190
74210203 Verbouw IKC De Wetelaar 0 -19 0 -19
74210204 Verbouw IKC Anne Frank en Ooi 0 -17 0 -17
75410103 Noodsanering Nieuwstraat 0 0 0 0
76700001 ICT-3 Ds 0 0 0 0
77220014 Renovatie rioolgemaal Molengaarde 0 -10 0 -10
77220015 Ombouw stelsel Campstede 0 0 0 0
77220025 Vervanging duiker Ireneplantsoen-De Fles 0 0 0 0
77220026 Renovatie rioolgemaal broekhuizen 0 0 0 0
77220027 Vervanging duiker Hessengracht-de Fles 0 0 0 0
77220029 Aanpassing stelsel Beinum 0 0 0 0
77220030 Vervanging duiker Molenveldsingel- De Fles 0 0 0 0
77220036 Opwaarderingwijziging beheersysteem riolen 0 0 0 0
77220037 Neerslagradar tbv RTCMBS 0 0 0 0
77220038 Vervanging duiker De Fles-De Fles (Panovenweg) 0 0 0 0
77220039 Opsporen foutieve aansluiting in Beinum fase II 0 0 0 0
77220040 Implementatie waterloket 0 0 0 0
77220041 Meenemen afkoppelen bij projecten 0 0 0 0
77220042 Voorlichtingsplan 0 0 0 0
77220043 OAS Olburgen 0 0 0 0
77220044 Actualisatie MBS ivm optimalisatie 0 0 0 0
77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg 0 0 0 0
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven 0 -35 0 -35
79220210 Realisatie milieustraat en stadswerf op Den Helder 0 0 0 0
79220211 Software tbv FBB administratie 0 0 0 0
79220213 Aanpassingen stadhuis(meubilair weth.kamer+flexpl) 0 0 0 0
79220214 Zonnepanelen Stadwerf (omvormers) 0 0 0 0
79220215 Zonnepanelen Stadwerf (componenten) 0 0 0 0
Totaal baten 0 634 191 444
Resultaat -10.227 -7.168 -1.604 -5.564