Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Terug

70026103 Basisregistratie Kadaster (BRK)

70026103 Basisregistratie Kadaster (BRK)
Portefeuillehouder
Meijs Loes, van der



Toelichting

Loopt conform planning.

G
Kwaliteit
G
Tijd