Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Terug

70026113 Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

70026113 Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
Portefeuillehouder
Meijs Loes, van derToelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd