Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Terug

77220039 Opsporen foutieve aansluiting in Beinum fase II

77220039 Opsporen foutieve aansluiting in Beinum fase II
Portefeuillehouder
Jansen FredToelichting

G
Kwaliteit

Onderdeel van het samenwerkingsproject met het Waterschap Rijn en IJssel. Een eerste inventarisatie is gereed en onderwerp van gesprek met het waterschap.

G
Tijd

Project loopt. Onderwerp van bestuurlijk overleg in het vierde kwartaal 2017.