Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Terug

78100107 Ontwikkelingen Turfhaven

78100107 Ontwikkelingen Turfhaven
Portefeuillehouder
Jansen FredToelichting

G
Kwaliteit

De loods wordt -als laatste onderdeel van de herontwikkeling van de Turfhaven - gerestaureerd. In de loods komt in ieder geval een voorziening voor de haven- en campergasten en een horecagelegenheid. De ondernemers aan wie het ontwikkelingsrecht gegund, willen aan de loods een mix van a) toeristisch - recreatieve bestemming (feestzaal, vakantiehuizen) en b) werkbestemming (kantoorruimte).

G
Tijd

In september 2016 is op basis van de gepresenteerde ontwikkelingsplannen gekozen voor het plan van LOC 17 BV. Vóór het einde van 2017 wordt met LOC 17 BV een ontwikkelings- koopovereenkomst gesloten. In 2018 wordt gestart met het opknappen van de loods en realisatie van een voorzieningengebouw. De ontwikkelaar kiest voor een gefaseerde uitvoering van zijn plannen, hetgeen waarschijnlijk enkele jaren in beslag neemt. De exploitatie van haven en camperplaatsen blijft voorlopig bij de gemeente.