Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Terug

Transitie vervoer: doelgroepenvervoer gaat over naar AVAN. We zorgen voor een zorgvuldige overdracht.

Transitie vervoer: doelgroepenvervoer gaat over naar AVAN. We zorgen voor een zorgvuldige overdracht.Toelichting

G
Kwaliteit

Vanaf januari 2017 is de gemeente Doesburg aangesloten bij AVAN  (Aanvullend Vervoer regio Arnhem Nijmegen) voor het Wmo-vervoer. Vanaf augustus 2017 zijn daar het instellingenvervoer en leerlingenvervoer bij gekomen. De implementatie/transitie  van deze vervoersstromen zijn voor de klanten zeer goed verlopen. Er zijn enkele klachten binnen gekomen. Deze zijn door de gemeente in samenwerking met AVAN snel opgepakt en naar tevredenheid afgehandeld. Er is nog wel onduidelijkheid over de begroting 2018. De 19 samenwerkende  gemeenten zijn nog niet uit de vorm van verdeling van de  kosten over alle gemeenten. Het kan zijn dat vanaf 2018 de kosten voor het leerlingenvervoer boven de geraamde kosten uitstijgen. Dat heeft niet met een stijging van het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van het leerlingenvervoer te maken, maar met het verdeelmodel. 

G
Tijd

Vanaf januari 2017 is de gemeente Doesburg aangesloten bij AVAN (Aanvullend Vervoer regio Arnhem Nijmegen) voor het Wmo-vervoer. Vanaf augustus 2017 zijn daar het instellingenvervoer en leerlingenvervoer bij gekomen.