Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Terug

We gaan de binnenstad van Doesburg herinrichten

We gaan de binnenstad van Doesburg herinrichten
Portefeuillehouder
Jansen FredToelichting

G
Kwaliteit

De randvoorwaarden zijn vastgelegd in de Meerjaren Investerings Agenda en Projectplan. Gelijktijdig met de herinrichting wordt de riolering gerenoveerd. Maar ook  wordt bezien op welke wijze het kernwinkelgebied gedurende het toeristenseizoen kan worden afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer 

 

G
Tijd

Medio 2017 heeft een startbijeenkomst plaatsgehad met stakeholders. Met een klankbordgroep van belanghebbenden worden de ideeen verder uitgewerkt tot een ontwerp. Verwachting is dat dit ontwerp medio 2018 kan worden vastgesteld. Dan is ook bekend welke kosten met de herinrichting zijn gemoeid.