Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Terug

We gaan de locatie Koppelweg herstructureren door het toevoegen van woningbouw en recreatieve voorzieningen.

We gaan de locatie Koppelweg herstructureren door het toevoegen van woningbouw en recreatieve voorzieningen.
Portefeuillehouder
Jansen FredToelichting

G
Kwaliteit
  1. Op basis van de vastgestelde ruimtelijke structuurvisie wordt projectmatig invulling gegeven aan woningbouw en recreatieve voorzieningen op bedrijvenstrook en voormalige voetbalvelden aan de Koppelweg. Belangrijk is om de verschillende projecten, maar ook de ontwikkelingen aan het aangrenzende sluizencomplex (in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel) in goede banen te leiden.  Om die reden is er een gebiedsvisie opgesteld. In deze visie -genaamd De Blauwe Knoop- staan de ruimtelijke kaders voor de verschillende ontwikkelingen weergegeven.
G
Tijd

De verschillende te onderscheiden projecten kennen hun eigen dynamiek. In enkele projecten is de gemeente slechts faciliterend, in andere projecten initierend. Hieronder de streefdata

  1. Verplaatsing tennispark, gerealiseerd 2019 (opdrachtgever tennisvereniging TVD 2002)
  2. Aanpassing sluizencomplex (inclusief vistrap), gerealiseerd 2019 (opdrachtgever Waterschap Rijn en IJssel)
  3. Realisatie woningbouw op bedrijvenstrook derden, start vanaf 2019 (particulier initiatief)
  4. Realisatie woningbouw op  locatie v.m. Stadswerf, start vanaf 2019 (gemeentegrond te verkopen aan ontwikkelaar/bouwer)
  5. Transformatie voormalige voetbalvelden en omgeving tot stadspark, start planvoorbereiding 2018 (stakeholders worden nadrukkelijk in dit proces betrokken)