Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Terug

We gaan het centrum van de wijk Beinum herinrichten.

We gaan het centrum van de wijk Beinum herinrichten.
Portefeuillehouder
Mulder-Metselaar EllenToelichting

G
Kwaliteit

Het centrum van Beinum dient een zodanige kwalitatieve impuls te krijgen dat het voor een groot aantal jaren kan blijven functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum.  Naast deze kwalitatieve doelstelling bestaat er een concrete wens voor nieuwbouw van de Dekamarkt (tot max.1.000 mwinkelvloeroppervlakte), het realiseren van een woningen en het vergroten van het parkeerareaal. De sporthal vormt een belangrijk beeldbepalend element. Bezien wordt of deze functie elders ondergebracht kan worden.

 

G
Tijd

In 2017zijn in overleg met stakeholders de ambities gedefinieerd. Voor een goede kwalitatieve invulling dient idealiter de sporthal te worden verplaatst. De mogelijkheden hiertoe (alternatieve locaties) worden  onderzocht.  Locatiekeuze zal naar verwachting medio 2018 plaatsvinden. Na gemaakte keuze zal voor het centrum een ontwikkelingsplan (programma + investeringskosten) worden opgesteld.