Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Terug

We gaan het monumentenbeleid continueren.

We gaan het monumentenbeleid continueren.
Portefeuillehouder
Jansen FredToelichting

G
Kwaliteit

Binnen het grondgebied van de gemeente zijn alle potentiele monumenten geïnventariseerd. Dat heeft geleid tot het aanwijzen van 206 nieuwe gemeentelijke monumenten, hiermee komt het totaal aan gemeentelijke monumenten op 212 (stand per 12 september 2017). Het project loopt nog tot en met de eerste helft van 2018. Voor eigenaren van een gemeentelijke monumenten zijn stimulerende voorzieningen mogelijk, zo kan bijvoorbeeld gebruik maken van een de stimuleringslening voor het in standhouden van het monument. Ook behoeft geen leges betaald te worden voor een omgevingsvergunning voor het onderdeel wijzigen van een gemeentelijke monument.

G
Tijd

Voor 1 juni 2018 zijn alle potentiele gemeentelijke monumenten bezocht en beschreven. De procedurele afhandeling voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten kan nog iets langer doorlopen i.v.m. mogelijke zienswijzen en bezwaren.