Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Terug

We gaan onderzoek doen naar de verkeerskundige inrichting van kruispunt Barend Ubbinkweg-Koppelweg.

We gaan onderzoek doen naar de verkeerskundige inrichting van kruispunt Barend Ubbinkweg-Koppelweg.
Portefeuillehouder
Jansen FredToelichting

R
Kwaliteit

Het Waterschap Rijn en IJssel gaat een vistrap realiseren bij de sluis. Dit vraagt een investering van meerdere miljoenen. Daarnaast wordt gewerkt aan de realisatie van een waterkrachtcentrale. Samen met het waterschap is breder gekeken naar ontwikkelingen in de omgeving om te kijken. Door ontwikkelingen op elkaar af te stemmen kan meerwaarde voor het gebied ontstaan. Dit heeft geresulteerd in de gebiedsvisie De Blauwe Knoop, die in oktober aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd.  Er is, in afwachting van de conclusies uit de gebiedsvisie, gewacht met het doen van onderzoek naar de verkeerskundige inrichting van kruispunt Barend Ubbinkweg-Koppelweg.

R
Tijd

Zie toelichting bij kwaliteit. We pakken het onderzoek in 2018 op.