Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Terug

We leggen woningbouwafspraken vast.

We leggen woningbouwafspraken vast.
Portefeuillehouder
Jansen FredToelichting

G
Kwaliteit

Woningbouwopgave en de kwaliteit van nieuwe woningen en in de bestaande huurvoorraad leggen wij zoveel mogelijk vast in afspraken met onze stakeholders. Voor wat betreft de kwaliteit streven wij met onze bouwpartners naar duurzaamheid, levensloopbestendig en betaalbaarheid. De hiervoor te hanteren kaders leggen wij vast in de nieuwe woonvisie.

Naast kwaliteit besteden wij aandacht aan de kwantiteit. Hierover (bouwen naar behoefte) maken wij afspraken met de provincie en deze afspraken stemmen wij af met de ons omringende gemeenten.

G
Tijd

Het maken van woningbouwafspraken is een continue proces. Jaarlijks leggen wij afspraken over nieuwbouw, renovatie, vervangende nieuwbouw vast met de corporatie. De programmering van toe te voegen woningen bespreken wij met provincie en stemmen we af met de Liemerse Gemeenten.

In oktober 2017 is een nieuwe Liemerse Woonagenda vastgesteld. Streven is om in december 2017 de nieuwe woonvisie 2018-2022 vast te stellen.