Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Terug

We optimaliseren het beheer en het onderhoud van het publiek domein.

We optimaliseren het beheer en het onderhoud van het publiek domein.
Portefeuillehouder
Jansen FredToelichting

G
Kwaliteit

Middels de Veranderagenda Integraal Beheer Openbare Ruimte wordt gewerkt aan een resultaatgericht team, waarin het integraal beheer van de openbare ruimte goed is geborgd. Met ingang van 1 september jl. is de teamindeling binnen het fysieke domein gewijzigd. Binnen het nieuwe team Stadsbeheer is het gehele proces - van beleid, beheer en uitvoering - ondergebracht. Een belangrijke voorwaarde voor de doorontwikkeling van het team. Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan het vervolmaken van het nieuwe integrale beheersysteem en het actualiseren van beleids- en beheerplannen.

O
Tijd

Door het recente vertrek van zowel een beleidsmedewerker als een beheermedewerker en de aanstaande verhuizing van de Stadswerf lopen we achter op de planning uit de Veranderagenda IBOR.  We verwachten dit volgend jaar in te halen.