Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Terug

We richten drie integrale kindcentra (IKC’s) in

We richten drie integrale kindcentra (IKC’s) in
Portefeuillehouder
Bollen PeterToelichting

G
Kwaliteit

De eerste 2 IKC's, Horizon Stad en De Wetelaar, zijn gerealiseerd. De realisatie van het derde IKC is medio mei 2017 opnieuw opgepakt. Inmiddels is daarvoor een projectplan opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. De raad is hierover september 2017 geïnformeerd. Hiervoor zijn verschillende scenario's uitgewerkt en momenteel wordt bezien of aanvullende financiering voor de verduurzaming van de bestaande bouw van de AnneFrank school kan worden verkregen.

G
Tijd

Het streven is om eind 2017 de planvorming af te ronden inclusief besteksuitwerking van het definitieve scenario. Begin 2018 dient de aanbesteding te worden uitgezet en vervolgens zal aansluitend realisatie plaatsvinden van voorjaar 2018 tot en met de zomer 2018.  Een en ander afhankelijk van het definitieve scenario en vergunningentraject.