Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Algemene reserve

Inhoud

Overzicht algemene reserve

Hieronder vindt u een overzicht van de stand van de algemene reserve, rekening houdend met door de raad vastgestelde verplichtingen. Het formeel saldo over dit begrotingsjaar zal bij de jaarstukken 2018 worden bestemd.

(Een formeel nadelig saldo dat uit de jaarstukken blijkt, zal ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. De op grond van deze najaarsnota 2018 verwachte formele saldi - bijvoorbeeld over 2018 ad. -/- € 99.000 - zijn nog niet in de onderstaande tabel verwerkt.)

ALGEMENE RESERVE 2018 2019 2020 2021
Beginstand 9.314 9.334 9.324 9.314
Toevoegingen:
Bestemming resultaat 2017 (conform raadsbesluit Jaarstukken 2017 28-06-2018) 1.349
Onttrekkingen:
Verplichtingen op basis van tussentijdse rapportages en/of separate raadsbesluiten:
Voorbereidingskosten Ecopark IJssel Vallei (conform raadsbesluit 20-04-2017) -132
Revitalisering bedrijventerrein Beinum (conform raadsbesluit 30-03-2017)
Dekking aanleg mantelbuizen glasvezel (Conform raadsbesluit 24-05-2017) -25
Dekking mogelijke frictiekosten transformatie Presikhaaf bedrijven (conform raadsbesluit 29-07-2017). -500
Dekking inkomsten OZB 2018 (conform amendement Kadernota 2018). -200
Dekking budget Natuur en Milieu Educatie (conform amendement Kadernota 2018) -10 -10 -10
Dekking budget YoungLeaders (conform amendement Kadernota 2018) -10
Dekking herinrichting Bestuursvleugel (conform raadsbesluit Jaarstukken 2017 28-06-2018) -245
Dekking kosten Onderhoud Wegen (conform raadsbesluit Jaarstukken 2017 28-06-2018) -67
Dekking kosten renovatie plan Openbaar Groen (conform raadsbesluit Jaarstukken 2017 28-06-2018) -80
Dekking deskundigheidskosten Parkeervoorzieningen (conform raadsbesluit Jaarstukken 2017 28-06-2018) -25
Dekking kosten Omgevingsdienst (conform raadsbesluit Jaarstukken 2017 28-06-2018) -38
Dekking kosten Boombeheer (conform raadsbesluit Jaarstukken 2017 28-06-2018) -25
Dekking kosten College (conform raadsbesluit Jaarstukken 2017 28-06-2018) -21
Dekking kosten Automatisering (conform raadsbesluit Jaarstukken 2017 28-06-2018) -25
Lagere onttrekking Voorbereidenskosten Ecopark IJsselvalei (zie hoofdstuk 'Beslispunten en besluit') 75
Eindstand 9.334 9.324 9.314 9.314